Financiële steun

Net als vele andere stichtingen, is ook Stichting Kloffie & Co afhankelijk van financiële steun van derden. Via de gemeente Geldrop-Mierlo ontvangen wij subsidie, echter is deze subsidie niet toereikend om alle kosten te betalen. Om in de toekomst als zelfstandige stichting voort te kunnen blijven bestaan en de continuïteit te garanderen, zijn wij blij met iedere bijdrage die we ontvangen!!!

Wil je een donatie doen dan kan dit op;

Rekeningnummer NL 03 RABO 0184 1752 59
t.n.v. Stichting Kloffie & Co.

Je kunt ook de QR-code hiernaast scannen met de
Camera App op je telefoon.

Wil je ons op een andere manier (financieel) steunen?!?
Stuur dan een mail naar info@kloffieco.nl of bel met Lizette Coolen op telefoonnummer 06-12509279